PIHLAPUU 1

Teenindushoone

Pihlapuu 1, Ülenurme vald, Tartumaa

Eel- ja põhiprojekt

Küte, ventilatsioon, jahutus, veevarustus, kanalisatsioon, ühisveevarustuse- ja kanalisatsiooniga liitumised,  kaugküttevõrguga liitumine

Mapri Ehitus OÜ